Bukta – Tromsø Open Air Festival er Nord-Norges største rockefestival. Festivalen ble arrangert første gang sommeren 2004 og er godt etablert som arena for lokale, nasjonale og internasjonale artister. Festivalen er i vekst og hadde i 2012 en omsetning på ca. 11 millioner og nærmere 15 000 besøkende.  Årets festival vil bli arrangert 18-20 juli 2013.

Vår festivalsjef skal gå over i ny stilling internt. Vi søker derfor ny

FESTIVALSJEF i 100 % stilling.

Festivalsjefen skal

 • Være festivalens øverste leder
 • Være festivalens ansikt utad
 • Lede festivalens medarbeidere, både egne ansatte og frivillige
 • Ha ansvar for festivalens markedsarbeid
 • Rapportere til festivalens styre

For å gjøre jobben trengs det

 • Gode lederegenskaper
 • Gode salgs- og forhandlingsevner
 • Resultat- og løsningsorientering
 • Kunnskap om markedsarbeid
 • Innsikt i økonomistyring
 • Fleksibilitet; noe helg/kveldsarbeid og høy aktivitet rundt gjennomføringen av festivalen

Vår nye festivalsjef skal sikre at rockens uavhengighet ivaretas i arbeidet med festivalen. Det vil være en fordel med erfaring fra gjennomføring av store arrangementer.

Vi tilbyr morsomme arbeidsoppgaver og et engasjerende arbeidsmiljø. Kontorsted er Tromsø. Tiltredelse og lønn etter avtale.

Søknad med CV og referanser sendes til: Buktafestivalen, postboks 327, 9254 Tromsø eller e-post: booking@bukta.no

Søknadsfrist: onsdag 20. februar 2013

Henvendelser om stillingen rettes til: André Løvik (styreleder),  mobil 915 22 728

zp8497586rq
Fler bilder i vårtbildegalleri

Alle rettigheter Tromsø Open Air Festival

Post: Postboks 327, 9254 Tromsø | Besøk: Fiskenes Hus, Sjøgata 39, 9008 Tromsø Etasje 4 vest (dør 404 og 406) | post@bukta.no

Gnistdesign.no