Vi vil ivareta og styrke det nordnorske rockmiljøet, og jobber derfor på helårsbasis med noen prosjekter som skal bidra til nettopp dette. Bukta Battle er en bandkonkurranse hvor du kan vinne spillejobb på Buktafestivalen, singel, musikkvideo og 10.000,-. Bukta Innspillingsfond er vårt nyeste prosjekt hvor du kan søke midler til plateinnspilling. Les mer om prosjektene, og søk, nedenfor.

Buktafestivalen arrangerer i samarbeid med Kompetansesenter for Rock (KOFOR), Fritidsseksjonen (Fritsek), Audiator, Ishavskraft og Tvibit i Tromsø Kommune den lokale rockekonkurransen BUKTA BATTLE. Målet er å rekruttere unge og lovende rockband, og gi dem muligheten til å vise seg frem under Buktafestivalen. Vi søker band som holder til i Tromsø og omegn, i aldersgruppen 13-25 år.

I februar hvert år kjører vi i gang rockemønstringer med delfinaler på  Stakkevollan ungdomsklubb. Totalt seks rockband går videre til en siste finale på Studentsamfunnet Driv.  Finalen går av stabelen i mars, hvor det vil bli plukket ut to vinnerband.

Prosjektet skal bidra til å utvikle, inspirere og motivere nye band og musikere – samt gi band og musikere erfaring i konsertgjennomføring, studioinnspilling og plateutgivelse.

Det kåres to vinnere hvor begge bandene får premiene som er nevnt nedenunder.

Premier:

 • Spille på Paradisbukta-scene under “Bukta for alle” på Bukta 2018
 • Innspilling av singel i profesjonelt studio på Kysten i regi av KOFOR
 • Utgivelse av splitt-singel i fysisk format via Bukta Records.
 • Musikkvideo
 • Stipend på 10.000,- fra Ishavskraft.

Meld deg på HER. 

Buktafestivalen og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge samarbeider om å etablere en fast tilskuddsordning for innspilling av musikk. Ordningen skal være til for nordnorske band og artister innenfor rock og beslektede musikkuttrykk.

Støtteordningen er et lavterskeltilbud med kort behandlingstid og skal gis artister som har et betydelig potensial og lager musikk av høy kunstnerisk kvalitet.

Det innvilges maksimalt 40 000 kroner i tilskudd pr søker. 6-8 tildelinger i året.

Et fagpanel med representanter fra Bukta, KOFOR/RYK vurderer søknadene.

 

Last ned søknadsskjema her: SOKNAD-BUKTA-INNSPILLINGSFOND

Søknadsfrist for neste tildeling er 10.mai 2018

Tildelinger i 2017 er gjort til Ingeborg Oktober, Février, Hollow Hearts, 10th Harmonic, Sunshine Reverberation, JulietNorth, Heave, Blood & Die og The Cameltoes.

Tildelinger i 2018 er gjort til Lisa Skoglund og LÜT

 

Kriterier for søknad:

 • Artister, band, produsenter, miksere og teknikere kan søke om tilskudd for å gjennomføre innspillinger.
 • Søker må være registrert med organisasjonsnummer som selvstendig næringsdrivende, DA eller AS.
 • Søkere må være bosatt i Nord-Norge.
 • Musikken skal holde et høyt kunstnerisk nivå.
 • Musikken må ha en tiltenkt utgivelse. Hvis musikken ikke blir utgitt i digitalt eller fysisk format kan støtten kreves tilbakebetalt.
 • Innvilget støtte er øremerket utelukkende for å dekke utgifter til:
  • Leie av studio.
  • Innspillingsledelse: Produsent og/eller tekniker.
  • Postproduksjon: Miksing og mastering.
 • Innspillingen må skje i et lydstudio i Nord-Norge.
 • Innspillingen må benytte seg av nordnorske produsenter, teknikere eller miksere.
 • Ingen øvre aldersgrenser.
 • Ordningen dekker ikke innspillinger som allerede har blitt gjennomført.
 • Alle punkt i søknadene må fylles ut.
 • Fortrinnsvis skal lydfiler sendes inn via SoundCloud eller Spotify-link.

Formål:

 • Ordningen skal bidra til å stimulere til kunstnerisk utvikling og heve nivået på innspillingene som produseres i regionen.
 • Støtten skal skape økt aktivitet i miljøet og gjøre det lettere å komme seg i et profesjonelt studio med gode forutsetninger for kunstnerisk utvikling.
 • Innspillingstøtten skal bidra til å styrke infrastruktur og støttefunksjoner i produsent-, tekniker- og miksleddet fordi disse er viktige premissleverandører og tilretteleggere for både utviklingen av det kunstneriske og næringen.

 

Søknad sendes til post@bukta.no, merket: «SØKNAD BUKTA – INNSPILLINGSFONDET»

 

Samdrift jobber med å skape møteplasser og tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom festivaler. Vi vil styrke arrangørfeltet gjennom å utvikle de ansvarlige frivillige som har nøkkelrollene i festivalene, og ivareta kompetansen som bygges opp hos de frivillige.

På denne måten bygger vi sterkere organisasjoner. Vi tror på at organisasjoner som har et bevisst forhold til hvordan de jobber med sine frivillige også er gode organisasjoner å være frivillig i. Ved å skape gode frivilligopplevelser dyrker vi også frivilligheten!

Samdrift vil også tilrettelegge for erfaringsutvekslinger mellom festivaler ved å tilby hospiteringsordninger for stab og frivillige.
Buktafestivalen har overtatt prosjektet Samdrift, og prosjektet er nå oppe igjen etter å ha ligget nede en stund. Ny prosjektleder er Anja Evensdatter Rasmussen, som gleder seg til å skape mange nye møteplasser for festivaler i regionen.

Anja er utdannet kunst og kulturformidler fra Universitetet i Tromsø, har jobbet som produsent ved Tromsø Internasjonale Filmfestival og er daglig leder for Troms barne- og ungdomsråd. Hun har fra tidligere bred erfaring fra frivillig arbeid i Troms festival og organisasjonsliv.
Prosjektet har tidligere vært eid av Buktafestivalen, TIFF og Insomnia. Buktafestivalen har i den nye prosjektfasen overtatt eierskapet til prosjektet. Insomnia og TIFF vil fortsatt være sterkt knyttet til prosjektet.

 Kontakt: Anja Evensdatter Rasmussen anja@bukta.no tlf.99 00 15 45

Fler bilder i vårtbildegalleri

Alle rettigheter Bukta Tromsø Open Air Festival | Org. nr: 986 771 573

Post: Postboks 327, 9254 Tromsø | Besøk: Tvibit. Parkgata 27/29 (gamle brannstasjonen)

Booking: booking@bukta.no | Generelle henvendelser: post@bukta.no

Kjeks, rock og informasjonskapsler

Gnistdesign.no