Samdrift er tilbake!

Samdrift er tilbake!

Buktafestivalen har overtatt prosjektet Samdrift, og prosjektet er nå oppe igjen etter å ha ligget nede en stund. Ny prosjektleder er Anja Evensdatter Rasmussen og vi ønsker henne velkommen som en del av Buktas helårlige administrasjon.

Jeg gleder meg veldig til å sette i gang og være med å skape nye og spennende møteplasser her i regionen – sier prosjektleder Anja Evensdatter Rasmussen.

Anja er utdannet kunst og kulturformidler fra Universitetet i Tromsø, har jobbet som produsent ved Tromsø Internasjonale Filmfestival og er daglig leder for Troms barne- og ungdomsråd. Hun har fra tidligere bred erfaring fra frivillig arbeid i Troms festival og organisasjonsliv.

Samdrift jobber med å skape møteplasser og tilrettelegge for erfaringsutveksling mellom festivaler. Vi vil styrke arrangørfeltet gjennom å utvikle de ansvarlige frivillige som har nøkkelrollene i festivalene, og ivareta kompetansen som bygges opp hos de frivillige.

På denne måten bygger vi sterkere organisasjoner. Vi tror på at organisasjoner som har et bevisst forhold til hvordan de jobber med sine frivillige også er gode organisasjoner å være frivillig i. Ved å skape gode frivilligopplevelser dyrker vi også frivilligheten

Samdrift vil også tilrettelegge for erfaringsutvekslinger mellom festivaler ved å tilby hospiteringsordninger for stab og frivillige.

Det vil bli arrangert et festivalseminar med tema «festivalen som nettverksskaper» sammen med Troms fylke 2.mai på Tvibit.

Prosjektet har tidligere vært eid av Buktafestivalen, TIFF og Insomnia. Buktafestivalen har i den nye prosjektfasen overtatt eierskapet til prosjektet. Insomnia og TIFF vil fortsatt være sterkt knyttet til prosjektet. Prosjektet støttes av Troms Fylkeskommune.

Fler bilder i vårtbildegalleri

Alle rettigheter Bukta Tromsø Open Air Festival | Org. nr: 986 771 573

Post: Postboks 327, 9254 Tromsø | Besøk: Tvibit. Parkgata 27/29 (gamle brannstasjonen)

Booking: booking@bukta.no | Generelle henvendelser: post@bukta.no

Kjeks, rock og informasjonskapsler

Gnistdesign.no