Ledig jobb som prosjektleder i 80 % stilling

Ledig jobb som prosjektleder i 80 % stilling

Vår nåværende prosjektleder går over i en ny jobb og vi søker derfor etter en ny entusiastisk prosjektleder til å lede prosjektet Samdrift til og med 2020. Tiltredelse så raskt som mulig.

 

Som prosjektleder har du ansvar for å:

–        lede prosjektet Samdrift og koordinere prosjektets aktiviteter

–        skape møteplasser for det regionale festival- og arrangørmiljøet

–        utvikle og gjennomføre kurs og kompetansehevende tiltak

–        tilrettelegge for nettverksbygging og hospitering på kryss av arrangørfeltet

–        utforme søknader og jobbe for videre finansiering

–        håndtere prosjektets økonomi og rapportering

 

Vi ser etter en person som:

–        brenner for frivillighet

–        har bakgrunn fra festival- og arrangørmiljøet

–        er strukturert og systematisk

–        er utadvendt og utpreget sosialt anlagt

–        har gode kommunikasjonsegenskaper og evner å bygge gode relasjoner

–        er initiativrik, med god arbeidskapasitet

–        har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

–        har erfaring med prosjektledelse og finansieringsarbeid

 

Om prosjektet Samdrift:

Uten frivillige slukner arrangørmiljøet. Arbeidet de frivillige legger ned ved store og små festivaler og arrangementer representerer et uvurderlig bidrag til fylket og landsdelen. Noen av disse frivillige – de ansvarlige frivillige – spiller nøkkelroller i dette bidraget, og bidrar til å skape fantastiske arrangementer. De skaper kontinuitet, profesjonalisering og kompetanse, og bidrar til rekruttering og ivaretakelsen av nye frivillige.

Siden 2011 har vi sammen med Tromsø Internasjonale Filmfestival og Insomniafestivalen drevet prosjektet Samdrift, hvor vi i samarbeid med regionale arrangører skal jobbe for en effektiv og bærekraftig forvaltning av den frivillige ressursen i fylket vårt. Fra 2018 til 2020 skal vi videreføre Samdrift som et ressurssenter for frivillighet.

Samdrift skal arrangere møteplasser for festivaler, stab og frivillige i Troms, bygge opp hospiteringsordning, og gjennom sitt arbeid bidra til at festivaler og arrangører i samarbeid kan dele og bygge kompetanse og nettverk innenfor frivillighåndtering og -rekruttering.

Samdrifts visjon er:

  • Å være en ressurs for festivaler og arrangører i Troms. Samdrift skal fungere som et kontaktpunkt, kunnskapsformidler og samlingssted for festivaler, stab og frivillige
  • Å heve kompetansen på frivillighåndtering
  • Å fokusere på kompetanseheving av nøkkelpersoner i arrangørsektoren

 

Samdrift er et samarbeidsprosjekt mellom Buktafestivalen, Tromsø Internasjonale filmfestival og Insomnia – hvor Buktafestivalen er prosjekteier og arbeidsgiver.

Vi kan tilby en spennende jobb i et inspirerende, utfordrende og kreativt miljø. Lønn etter avtale. Pensjons- og forsikringsordninger. Arbeidssted er Tromsø. Noe reisevirksomhet vil forekomme. Stillingen er et 80% engasjement, som løper ut desember 2020.

Prosjektet er finansiert av Troms fylkeskommune.

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt festivalsjef Marianne Saus, marianne@bukta.no, tel 481 22 990

Søknad med CV sendes til marianne@bukta.no. Søknadsfrist 1. september.

 

 

Fler bilder i vårtbildegalleri

Alle rettigheter Bukta Tromsø Open Air Festival | Org. nr: 986 771 573

Post: Postboks 327, 9254 Tromsø | Besøk: Tvibit. Parkgata 27/29 (gamle brannstasjonen)

Booking: booking@bukta.no | Generelle henvendelser: post@bukta.no

Kjeks, rock og informasjonskapsler

Gnistdesign.no