Søk om innspillingsstøtte -frist 10.okt

Søk om innspillingsstøtte -frist 10.okt

Buktas innspillingsfond – et samarbeid mellom Buktafestivalen og Kulturnæringstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge er en tilskuddsordning for innspilling av musikk. Ordningen er for nordnorske band og artister innenfor rock og beslektede musikkuttrykk. I 2018 skal hele 300 000 deles ut og vi har nå plukket ut tre nye som mottar 30 000 kroner hver i innspillingsstøtte.

Ny søknadsfrist er 10.oktober.

Sammendrag:

Innspillingsstøtte, øremerket til eksterne utgifter til studio, produsent, miks, mastring

300 000 kroner deles ut i 2018 til artister og/eller produsenter, teknikere, miksere

Maksimalt 40 000 kroner pr. søker

For utøvere med bosted i Nord-Norge, midler må brukes i Nord-Norge

Lavterskeltilbud med rask saksbehandling

4 tildelingsrunder i året, 6-8 tildelinger i året

Ordningen skal tilfalle utøvere som har et betydelig potensial og lager musikk av høy kunstnerisk kvalitet

Kvinnelige utøvere oppfordres til å søke

 

Formål:

Ordningen skal bidra til å stimulere til kunstnerisk utvikling

Ordningen skal bidra til å heve nivået på innspillingene som produseres i regionen

Støtten skal skape økt aktivitet i miljøet, og gjøre det lettere å komme seg i studio

 

Delmål:

6-8 tildelinger i året

Økt eksport av nordnorske artister

Flere nordnorske utgivelser av høy kvalitet

 

Kriterier:

Artister, band, produsenter, miksere og teknikere kan søke tilskudd

Søkere må bo i Nord-Norge

Høyt kunstnerisk nivå

Musikken må ha tiltenkt utgivelse

Innvilget støtte er øremerket til å dekke utgifter til studio, innspillingsledelse eller postproduksjon

Innspilling må skje i Nord-Norge, i nordnorsk studio med nordnorske produsenter/teknikere/produsenter etc

Søkere må være registrert med organisasjonsnummer

Ordningen dekker ikke utgifter til innspillinger som allerede er gjennomført

 

Et fagpanel med representanter fra Bukta, KOFOR/RYK vurderer søknadene. Søknad sendes til post@bukta.no, merket: «SØKNAD BUKTA – INNSPILLINGSFONDET» Mer informasjon på www.bukta.no/prosjekter 

 

NY SØKNADSFRIST 10. oktober 2018

Tildelinger 2018: LÜT og Lisa Skoglund

Tildelinger 2017: Sunshine Reverberation, Juliethnorth, 10th Harmonic/Neon Apartments, Ingeborg Oktober, Heave Blood & Die, The Cameltoes, Février og Hollow Hearts

Fler bilder i vårtbildegalleri

Alle rettigheter Bukta Tromsø Open Air Festival | Org. nr: 986 771 573

Post: Postboks 327, 9254 Tromsø | Besøk: Tvibit. Parkgata 27/29 (gamle brannstasjonen)

Booking: booking@bukta.no | Generelle henvendelser: post@bukta.no

Kjeks, rock og informasjonskapsler

Gnistdesign.no